hirsha

آخرین اخبار در مورد خانواده شاد

اینجا خانه ما| بیا بریم سفر، سفر!

- مامان! من شغل آینده‌م رو انتخاب کردم.در وقفه بین اجراهای گروه کر داخل ماشین، علی پرده از راز مهمی برمی دارد.- همین الان؟- الان الان که نه! قبلاً هم بهش فکر کرده بودم.- خوب حالا میخوای چه کاره بشی؟- عوارضی!- عوارضی؟!!!- آره، نمی بینی همه ش دارن از ماشینا پول میگیرن؟ می‌دونی هرشب چه پول زیادی جمع میشه دستشون؟! فکر نکنم درس خوندن هم بخواد. تا همین کلاس دوم که خوندم کافیه! گروه ز ...

اینجا خانه ما| غائله سلام فرمانده!

دارم فکر می‌کنم چطوری برایش از خوبی‌های دوران ظهور بگویم. از قسط و عدلی که زمین را فرا می‌گیرد، از همه گیر شدن فضیلت های اخلاقی، از امنیت، از کمال یافتن علم. در همین فکرها هستم و حواسم از زهرا پرت شده که ناگهان با قاشق ضربه ای به پیاله حریره می‌زند و هرچه در آن است، پخش می‌شود روی فرش. «اصلا ولش کن! این حرف‌ها برای بچه چهار پنج ساله زود است!» گروه زندگی:  این، روایت جریان زندگی ...